Home

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Het concertleven in INDIË / INDONESIË

Deze Website voorziet in de behoefte om nadruk te leggen op een onderbelicht facet van het muziekleven in Indië. Vooral de periode na de Japanse bezetting is door de pers genegeerd en is bij ons weten ook nooit in boekvorm verschenen. Door de sinds jaren verzamelde informatie op een website te plaatsen, krijgt dit onderwerp toch de verdiende aandacht. De generatie die de
concerten hebben bijgewoond is nu wel bijna uitgestorven.

De behoefte aan westerse kunstuitingen leefde heel sterk onder de betere kringen. Vooral de Europeanen streefden ernaar het leven overzee op dezelfde voet voort te zetten. Ter afwisseling van het harde werken was er in de vrije tijd behoefte aan toneel, dans, literatuur en vooral aan klassieke muziek.

Er waren met name in de grote steden kleine kamermuziekensembles of zelfs orkesten van enthousiaste amateurs die geregeld uitvoeringen gaven. De Bond van Kunstkringen liet bekende
topmusici overkomen voor een concerttournee, die vaak ook voor de radio (NIROM)aandacht kregen Het Erasmushuis te Jakarta neemt nu naar vermogen, haar taak over.