Artiesten

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Willem Noske          Print Version/Afdruk Versie

 

Ned. violist, leerling van Prof. Oscar Back en Carl Flesch, trad reeds op zeer jeugdige leeftijd solistisch op. Maakte tournees in Europa, de V.S. IndonesiĆ« en AustraliĆ«.. Vervolgens concertmeester van het Residentie orkest e.a;  deed onderzoek naar de Ned. muziek tussen 1600-1830 en de It. vioolsonate in de 18e eeuw.

Wim Noske trad niet alleen voor de militairen op. Op zijn tournee, die hem door de hele Archipel voerde, waren ook veel Indonesiers onder zijn gehoor. Zijn schoolconcerten werden door ruim twintigduizend kinderen van allerlei rassen bezocht. Deze zijn daar praktisch nog onbekend, zodat in het begin de luisterdiscipline nog wel eens ontbrak, maar met behulp van de leerkrachten kwam daarin verbetering.
Dadelijk viel het Wim Noske op hoe spontaan zij op de Westersche muziek reageerden. Ouderen noch kinderen hoorden dit niet eerder in hun kampongs, maar eenmaal in contact ermee, gaven zij zich snel gewonnen. Vooral de klassieke, romantische muziek, viel meer bij hen in den smaak. Gevraagd naar het concertleven, antwoordde Wim Noske ons, dat dit ondanks den druk der tijden al weer verheugend snel opbloeit. "In veel plaatsen wordt alweer gemusiceerd, al geschiedt het soms met primitieve instrumenten. Zo zag ik een viool bespelen met rotan snarn en blaasinstrumenten door ijzerdraadjes bijeengehouden. Er zijn plannen om het orkest van Soerabaja uit te breiden tot een groot symphonie-orkest, wat het muziekleven in het algemeen stellig grote stimulans zal geven. Ook heb ik goede hoop, dat Batavia door zijn geografische ligging een groot muziekcentrum van de Westerse en Oosterse cutuur zal worden. Wij Nederlanders, hebben ook in dit opzicht een belangrijke taak, zoals locals onze Westersche schilderkunst de Balinese onmiskenbaar beinvloed heeft, kan thans de Westersche muziek bevruchtend werken. Mijn tournee bewees me, dat men voor die invloed open staat"

Print Version/Afdruk Versie