Sticusa/Erasmushuis

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Erasmushuis          Print Version/Afdruk Versie

Het Erasmus Huis is het culturele centrum van Nederland in Jakarta. Vooral door de muziekprogrammering, de akoestische kwaliteit van de zaal en de relatief gunstige bereikbaarheid, heeft het Erasmus Huis in Jakarta een reputatie opgebouwd als een actief en goedlopend centrum. Maar niet alleen aan muziek wordt aandacht besteed. Het hele jaar door worden er tentoonstellingen georganiseerd. Verder zijn er regelmatig Nederlandse films te zien en worden er lezingen gehouden.
Het Erasmus Huis houdt zich niet alleen bezig met de presentatie van Nederlandse cultuur, maar wil ook nadrukkelijk ruimte bieden aan Indonesische kunst, kunstenaars en groepen. Zo wordt een belangrijk deel van het aanbod van klassieke muziek geprogrammeerd door Indonesische muziekorganisaties. Daarnaast organiseren een aantal buitenlandse culturele zusterorganisaties regelmatig activiteiten in het Erasmus Huis.
De meeste evenementen in het Erasmus Huis zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

KLANKBORDGROEP
Zowel in Nederland als in Indonesië zijn zogenaamde ‘klankbordgroepen’ in het leven geroepen. Deze adviseren over de algemene lijn van het programma van het Erasmus Huis.
De Nederlandse klankbordgroep wordt gevormd door: Lodewijk Wagenaar van het Amsterdams Historisch Museum; Claudia Landsberger van Holland Film; Rob Docter van het Berlage Instituut; Reijn van der Lugt als expert op het gebied van beeldende kunst en vormgeving; Rudi Wester van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en Henk Heuvelmans van Gaudeamus.
In de Indonesische klankbordgroep hebben zitting: Jim Supangkat, expert op het gebied van beeldende kunst; Gotot Prakosa, hoofd van de filmafdeling van de Film-en Televisie Academie van Jakarta; P.H. Irianto van de Indonesische Bond van Architecten (IAI); Linda Hoemar als expert op gebied van podiumkunsten; Mella Jaarsma, galeriehouder te Yogyakarta & beeldend kunstenaar en Bintang Prakarsa, muziekcorrespondent en journalist.

GESCHIEDENIS
Nederland hecht veel waarde aan de culturele samenwerking met Indonesië. Dat heeft natuurlijk voor een deel te maken met de historische band tussen de beide landen en de betrokkenheid die Nederland voelt bij het behoud en het beheer van wat genoemd wordt 'het gemeenschappelijk erfgoed' in Indonesië. Daarnaast blijft Indonesië ook voor een nieuwe generatie Nederlandse kunstenaars een bron van inspiratie vormen en zorgen voor een levendige uitwisseling van kunstenaars en groepen.
Tegen deze achtergrond is in 1970 het Erasmus Huis opgericht. Het Ersmus Huis en het Institut Néerlandais in Parijs vormen samen de enige twee culturele instituten van Nederland in het buitenland.
Het – door Prins Bernhard geopende - instituut was eerst gevestigd in een pand aan de centraal gelegen Menteng Raya 25 in Jakarta. Er werden lezingen, discussies, tentoonstellingen, concerten, films en Nederlands taalcursussen (nu ondergebracht bij het Erasmus Taalcentrum) georganiseerd met belangrijke vertegenwoordigers uit de wereld van de Nederlandse en Indonesische cultuur. Coen Strumphler was de eerste directeur. Al spoedig was duidelijk, dat een groter gebouw nodig was om aan alle activiteiten plaats te kunnen bieden.
In 1981 verrees het huidige gebouw naast de Nederlandse Ambassade in het nieuwe bank- en zakendistrict van Jakarta, Kuningan, aan de Jalan Rasuna Said. Het was Strumphler's opvolger Roel Verstrijden, die in deze nieuwe omgeving het programma van het instituut vorm ging geven, daarbij de grote kring van bezoekers meenemend en nauw samenwerkend met Indonesische conservatoria, kunstopleidingen, musea, galerieën en andere culturele instellingen. Het Erasmus Huis kon zo in de loop der jaren uitgroeien tot een cultureel centrum van belang voor het culturele klimaat in Jakarta en daarbuiten.

Print Version/Afdruk Versie