Encores/Links

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Adressen, boeken en cd          Print Version/Afdruk Versie

Links IndischMuziekleven

Nederlandse ambassade Jakarta (Erasmushuis) http://www.erasmushuis.or.id

Internet krant over publicaties    http://www.Blimbing.nl

Vertaalbureau http://www.musetranslations.com/

Nederlands Radio Symfony Orkest  http://www.nl-rso.org/

Concept, Exploration, Content http://www.mercuryseven.nl 

Man & Muis   http://www.manmuis.nl

Startpagina Indonesie http://www.Indonesie.pagina.nl

Gamelan Indonesië   http://www.jawapalace.org

Indisch informatiepunt  http://home.planet.nl/~vdbroeke/begin.htm

KITLV (info Oost en West) http://www.kitlv.nl

Programma Uitzending Managers http://www.pum.nl/pum/index.html

Indisch huis ontmoetingsplaats  http://www.hetindischhuis.nl

Indische letterkunde http://oasis.leidenuniv.nl/host/mnl

Uitgeverij    http://www.tongtong.nl

Maandblad  http://www.moesson.com

K.I.T    http://www.tropenmuseum.nl

Pianisten vereniging     http://www.eptanederland.nl

Bé welkom h.p. http://www.befeldbrugge.com

van Stockum boekhandel http://www.vanstockum.nl

Ned club Jakarta. www.dnc.id

Musica Neerlandica   http://www.nedmuz.nl

NIOD    http://www.oorlogsdoc.knaw.nl

Indisch Wetenschappelijk Instituut http://come.to/iwi

East west grafics   http://www.nusanet.nl

Antiquariaat Batavia   http://www.antiqbook.nl/batavia

Djoser Reisvereniging   http://www.djoser.nl

Kunstkringgebouw   http://www.kunstkring.tk

Ind. Cult. Trefpunt    http://www.bvgnet.nl

De Nederlande Club Jakarta http://www.dnc.or.id/

Moderne Muziek    http://www.gaudeamus.nl

Gamelan Mécanique http://www.cite-musique.fr/gamelan/

Radio Indonesia http://www.rri-online.com

Arme kinderen in Indonesië  http://www.homelessworld.org

Garuda Indonesia (Luchtvaart Mij.) http://www.garuda-indonesia.nl

Pamela Smits, Celliste      http://www.pamelasmits.com

Alles over Semarang       http://www.semarang.nl

Evenementen in Den Haag 2005     http://www.indischezomer.nl

 

VIDEO 's:

Gordel van smaragd - Celebes Molukken Nieuw Guinea anno 1929

Zoo reizen wij naar Indië - Java Bali 1938

Nederlandsch Indische spoorwegen - Java Madura anno 1937

(serie Tempo Doeloe van Nederlands Film archief)

Onze jongens overzee - Delta video producties

BOEKEN:

Een draad van Angst H.Colijn uitg. Nijgh & Ditmar

Oostwaarts L.Couperus

Indië in de goede oude tijd Victor Ido (Kramer pockets van formaat)

Muziek is mijn leven Joch.Röntgen (eigen)

Vier Wendingen in Ons Bestaan Wertheim-Gijse Weenink uitg. De Geus.

In tachtig jaar de Wereld rond Géza Frid uitg. Strengholt

Bezonken Rood Jeroen Brouwers uitg. Atlas.

Ogenblikken van Genezing .R.Schumacher uitg. van Gennep 1996

Leven tussen twee Vaderlanden Rob Nieuwenhuys kwartaalschrift

Japanse kampen Dr van de Veld.

Atlas Jap. kampen J.v Dulm uitg.Asia Maior

Heifetz as I knew him. Ayke Agus uitg Amadeus press. Cambridge U.K.

Muziek uit Oost en West - Will G. Gilbert, Uitgave: J. Philip Kruseman

Het Indië boek - Waanders Uitgevers, Zwolle

Het pannetje van Oliemans - C. van Heekeren e.a.  Uitgeverij T. Wever B.V., Franeker

Getekend, Nederlanders in Japanse kampen - Uitgave Museon

Djokja Solo Beeld van de Vorstensteden - M.P. van Bruggen, R.S. Wassing e.a., Asia Maior

Stedenatlas Nederlands-Indië - J.R. van Diessen, R.P.G.A. Voskuil, Asia Maior

Geïll. atlas v/d Japanse kampen in NOI 1942-1945 Asia Maior

Balinese Music - Michael Tenzer - Periplus Editions

The Early Potugese Sources for the History of Jakarta - A. Heuken SJ - YCLC Jakarta 2002

Dance  & Drama in Bali - Walter Spies and Beryl de Zoete - Periplus

Cantecleer Kunst-Reisgids Jakarta/Batavia - Drs. J.R. van Diessem - Cantecleer b.v. de Bilt

Batavia in ninteenth century photographs - Scott Merrilees - Curzon Press

De indische radio-omroep 1923-1942 o.a. NIROM - René Witte - Verloren te Hilversum

De Koloniale Vertoning - Marieke Bloembergen - Nederland en Indie op de wereldtentoonstellingen (1881-1931) - wereldbibliotheek Amsterdam isbn 904821925

De kracht van een lied - Helen Colijn - UItgeverij Van Wijnen, Franecker - isbn 90-5194-024-6

A house in Bali - Colin McPhee - Oxford University Press New York

Vastgelegd voor later - Indische foto's van Thilly Weissenborn - Sijthoff Amsterdam

Historical sightes of Jakarta - Adolf Heuken S.J. - Time book International - isbn 9971654938

Getekend Nederlanders in Jap. kampen, Museon Uitgeverij, SDU Den Haag

Gevangen op Java; dagboek uit een jappenkamp 1942-1945, Prof. Dr. I.J. Brugmans, Walburg pers

 

 

 

 

 

 

Print Version/Afdruk Versie