Onderzoekers

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Frans Schreuder          Print Version/Afdruk Versie

Frans Schreuder werd geboren in 1930 te Batavia. In de Japanse tijd verbleef hij in drie kampen. In 1946 kwam hij naar Nederland. Hij behaalde het diploma HBS-B en later de diploma's voor Staatsexamen piano A en B.

Hij raakte verbonden aan Muziekschool en Conservatorium van Rotterdam, als leraar en hoofd van de pianoafdeling, resp. leraar pianomethodiek en uitvoeringspraktijk.

Hij verrichtte bestuurs- en redaktiewerk voor de KNTV (Kon. Ned. Toonk. Ver.) en EPTA (European Piano Teachers Association) afd. Nederland. Van deze laatste Vereniging is hij erelid. Frans Schreuder is initiator en bestuurslid van het EDSC (EPTA Documentatie en Studie Centrum)

Tevens is hij publicist en geeft hij lezingen. Onderwerpen zijn o.m. de Kunstkringen en het Westerse Muziekleven in Ned. Indiƫ, ook de pianiste Lili Kraus en haar duo-partner Szymon Goldberg.

E.e.a. gelardeerd met historische grammofoonplaten.

Frans Schreuder werkte mee aan de biografie van Lili Kraus.

Print Version/Afdruk Versie