Chronologie en kaarten

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Chronologie van Indië tot Indonesië          Print Version/Afdruk Versie

 

Chronologie 1595 - 1974

1595-1597

‘Compagnie van Verre’; ‘Eerste Schipvaart’ (C. Houtman)

1596

Factorij te Bantam

1596-1597

Overwintering op Nova Zembla (W. Barentsz en J. van Heemskerk)

1602

VOC Opgericht

1609-1612

Twaalfjarig Bestand

1610

Factorij te Jakarta

1619

Jakarta verwoest; Batavia gesticht (J.P. Coen)

1652

Kaapkolonie gesticht (J. van Riebeek)

1669

VOC onderwerpt Makassar (C. Speelman)

1684

VOC onderwerpt Bantam

1704-1708

1e Javaanse Successieoorlog

1719-1723

2e Javaanse Successieoorlog

1740

Chinezenmoord in Batavia (A. Valckenier)

1746-1757

3e Javaanse Successieoorlog

1755

Rijk van Mataram opgedeeld: Sultanaten van Jogyakarta en Surakarta

1776

Onafhankelijkheidsverklaring Verenigde Staten van Amerika; Bill of Rights

1780-1784

Vierde Engelse Oorlog

1780-1787

Strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden

1789

Franse Revolutie; Droits de l’homme et du citoyen

1795-1806

Bataafse Republiek

1796

Ceylon aan Engeland

1799-1800

Einde VOC

1806

Kaapkolonie aan Engeland

1806-1810

Koninkrijk Holland (Lodewijk Napoleon)

1808-1811

Willem Daendels (afbraak Oud-Batavia; aanleg Postweg)

1810-1813

Nederland ingelijfd bij Frankrijk

1811-1816

Engels Tussenbewind in Oost-Indië (T. Raffles); landrentestelsel

1814

Afschaffing slavenhandel

1817

‘s Lands plantentuin te Buitenzorg aangelegd

1819

Raffles sticht Singapore

1824

Oprichting Nederlandse Handelsmaatschappij (Willem II)

1825-1830

Java-oorlog (Diponegoro)

1830

Cultuurstelsel (J. van de Bosch)

1848

Grondwetsherziening (Thorbecke); Politieke demonstratie te Batavia

1860

Afschaffing slavernij in Oost-Indië

1869

Opening Suezkanaal

1870-1900

Liberaal-koloniale politiek; vrije ondernemingen

1873-1904

Atjeh-oorlog

1883

Suikercrisis

1898-1904

Atjeh onderworpen (J.B. van Heutz)

1901

Begin Ethische politiek (P. Brooshooft; Ch. van Deventer)

1904

Rhemrev-rapport

1906-1908

Bali onderworpen

1918

Opening van de Volksraad

1920

Oprichting Communistische Partij (PKI)

1927

Oprichting PNI: Partai Nasional Indonesia (Sukarno)

1929

Leiders PNI geïnterneerd

1940-1945

Tweede Wereldoorlog

1942-1945

Japanse bezetting

1945

Sukarno en Hatta roepen de Indonesische onafhankelijkheid uit (17 aug.)

1945-1949

Politionele acties en Bersiap

1949

Soevereiniteitsoverdracht; Batavia wordt Jakarta

1958

Nederlandse ondernemingen genationaliseerd; Nederlanders moeten Indonesië verlaten

1963

Soevereiniteit Nieuw-Guinea overgedragen aan Indonesië

1965

Mislukte communistische staatsgreep; duizenden communisten gedood en gevangen

1968

Suharto president

1970

Dood Sukarno

1974

Cultureel akkoord Nederland en Indonesië

 

Literatuur:

Itinerario (J.H. van Linschoten)

1e Latijnse school in Batavia

Iournael (W.Y. Bontekoe)

2e Latijnse school

d’Indiaense Tijfferboom (M. Cramer)

Zeede-sangen (J. Steendam)

Oost-Indische voyagerie (W. Schouten)

Zee- en Landreize (J. Nieuhof)

Reysen en Oost-Indise Spiegel (N. de Graaff)

d’Amboinsche rariteitenkamer (G.E. Rumphius)

Krinke Kesmes (H. Smeeks)

Oud en Nieuw Oost-Indiën (F. Valentijn)

Batavia (J. de Marre)

Theologisch Seminarium te Batavia

Agon, Sultan van Bantam (O.Z. van Haren)

Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Sophronisba (W. van Hogendorp)

Kraspoekol (W. van Hogendorp)

Reize van Zeeland (J. Stavorinus)

Kraspoekol (D. van Hogendorp)

Reize in eenen palanquin (J. Haafner)

De Hollandsche natie (J. Helmers)

Lotgevallen en vroegere zeereizen (J. Haafner)

Schouwburg te Weltevreden

Proclamatie van G.A. van der Capellen over de Molukken

Land- en Zeetogten (J. Olivier)

Tafelreelen van Javaansche zeden (C.S.W. van Hogendorp)

Tijdschrift voor Neerlands Indie

Jaarboekje Lakschmi

Indische herinneringen (W.L. Ritter)

Oost-Indische bloempjes (J. van Soest)

Java (F.W. Junghuhn)

Eene slaven-vendutie (W.R. van Hoëvell)

Licht en shaduwbeelden (F.W. Junghuhn)

De Europeaan in Nederlandsch Indië (W.L. Ritter)

Max Havelaar (Multatuli)

Uit het Indische leven (W.R. van Hoëvell)

Oost-Indische dames en heren (J. ten Brink)

C. Busken Huet redacteur van de Java-bode en Alg. Dagbl. van Ned. Indië

in ‘t harte van Java (W. Hofdijk)

Uit de suiker in de tabak (P.A. Daum)

Baboe Dalima (M.T.H. Perelaer)

Goena-goena (P.A. Daum)

‘Ups’ en ‘Downs’ in het Indische leven (P.A. Daum)

Het leven in Nederlandsch Indië (B. Veth); De stille kracht (L. Couperus)

Orpheus in de dessa (A. de Wit)

Arm Java (P. Brooshooft); Van oude mensen (L. Couperus)

Een badreisje in de tropen en Goenong-Djatti (C. van Bruggen)

Rubber (M. Székely-Lulofs); Jan Pietersz. Coen (J. Slauerhoff)

Koelie (M. Székely-Lulofs)

Het land van herkomst (E. du Perron)

De man van Lebak (E. du Perron); Duizend eilanden (B. Vuyk)

Het laatste huis van de wereld (B. Vuyk)

Oriëntatie

Tjoet Na Din (M. Székely-Lulofs)

Nog pas gisteren (M. Dermout)

Piekerans van een sraatslijper (Tj. Robinson)

Vergeelde portretten (E. Breton de Nijs)

De tienduizend dingen (M. Dermoût)

Op de breuklijn (H. Resink); Tong-Tong (voortgezet o.d. titel Moesson)

De atlasvlinder (A. Zikken)

Oost-Indische Spiegel (R. Nieuwenhuys)

Sudah, laat maar (P. Gomes)

Bezonken rood (J. Brouwers)

Geen gewoon Indisch meisje (M. Bloem)

De zondvloed (J. Brouwers); Vaders van betekenis (M. Bloem); Kampdagboeken (B. Vuyk)

 

 

Print Version/Afdruk Versie