Knipsels

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Concerttoestanden          Print Version/Afdruk Versie

Natuurlijk deed de Kunstkring er alles aan om bekende of  beroemde artiesten uit te nodigen voor een tournee. Om een paar namen te noemen: Misha Elman Jasha Heifetz , Kathleen Parlow, Leopold Godowsky, Paul Weingarten, Het Parijse trio of de Dresdeners.  Het ging dan meestal om internationale namen maar geregeld waren er ook Nederlanders bij, die soms aansluitend achterbleven en muziekles gingen geven. In die jaren  kwamen ook  duo's als Antonietti-Spaanderman Koene-Dusch.; Marinus Salomaons en celliste Regina Grelinger bleven in Batavia actief in het plaatselijke muziekleven.
In het tijdschrift DE MUZIEK 2e jg. werd over de Concerttoestanden heftig gedicussieerd.
In verre buitenplaatsen ontstonden spontaan strijkkwartetten of blaasensembles en op den duur kamerorkesten van amateurs die bij gelegenheid al te graag optraden en goed werk verrichten. Vaak hadden deze ensembles een kort leven vanwege overplaatsingen of zelfs repatriĆ«ring. Koorverenigingen  waren natuurlijk aangewezen op amateurs die in staat waren onder goede leiding grote werken uit te voeren. Geregeld waren grammofoonmuziek avonden met toelichting in de Soos of verenigingsgebouw.
Beethoven in Batavia daarmee wordt bedoeld Otto Knaap uit Cheribon had weinig waardering voor het dilettantisme in zijn geboorteland. Hijzelf een zeer verdienstelijke violist spuwde zijn gal via de courant over het bedenkelijke niveau van het culurele leven in Batavia. Van zijn hand verscheen 'Enige jaren kunstleven te Batavia '(1896-1899) Het orkest van 'De toonkunst-Aurora dat zich waagde aan een Beethoven symfonie olv. de Heer S'rogl kreeg een onvoldoende  van Knaap. Ook componist Constant van de Wall kreeg er van langs.
Vele jaren later werden er door de Bond ook concertseries gegeven die niet altijd beroepsmusici  werden verzorgd.
Print Version/Afdruk Versie